Działalność gospodarcza

Jak założyć własną działalność gospodarczą? Krok po kroku

W tym dziale odpowiemy rzetelnie na wszystkie nurtujące przyszłych przedsiębiorców pytania: co, jak i gdzie załatwimy oraz ile czasu musimy poświęcić na założenie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza - jak to rozumieć?

Według ustawodawców działalność gospodarcza to nic innego jak zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, usługowa, zawodowa mająca na celu w sposób ciągły i zorganizowany wykonywanie czynności zmierzających do osiągnięcia zysku. Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy, prowadzi księgi rachunkowe, dokonuje rozliczeń podatkowych.

Przede wszystkim potencjalny przedsiębiorca powinien mieć pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej. To już połowa sukcesu, która pozwoli mu przystąpić do procedury rejestracyjnej.

Rejestracja działalności gospodarczej

Mamy do wyboru dwie opcje - Internet bądź wizyta w gminie miejsca zamieszkania.

Od 1 stycznia 2012 roku zaczęła funkcjonować rejestracja elektroniczna w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nastąpiło całkowite skomputeryzowanie i tym samym uproszczenie systemu rejestracji.

Wystarczy tylko wypełnić odpowiednio wniosek, podając swoje dane osobowe, numer PESEL oraz nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela, opcjonalnie dane pełnomocnika, rodzaj działalności zgodnie z wymogami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), miejsce wykonywania działalności oraz datę jej rozpoczęcia.

Wniosek po uzupełnieniu możemy również wydrukować i osobiście dostarczyć do gminy, ale jest to tylko opcja pośrednia.

Po 2-maksymalnie 3 tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Prócz nas, dokument otrzymuje również Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny oraz ZUS.

Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna!

Numer REGON

Nadaje go Główny Urząd Statystyczny i jest unikalnym numerem identyfikującym naszą działalność.

Wniosek o wpis do REGON możemy złożyć w okienku urzędu gminy razem z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (i jest to korzystniejsza opcja) bądź bezpośrednio w oddziale GUS.

Gmina wyręcza przedsiębiorcę i już w ciągu 3 dni roboczych stosuje w naszym imieniu wniosek o wpis do REGON do wojewódzkiego urzędu statystycznego, natomiast decydując się na złożenie wniosku bezpośrednio do GUS musimy pamiętać, iż mamy na to 14 dni od uzyskania wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Rachunek bankowy i pieczęć firmowa

Oczywistą rzeczą jest założenie rachunku bankowego koniecznego do realizacji przelewów oraz innych transakcji w firmie i poza nią.

Ważne jest także wyrobienie pieczątki firmowej, do czego potrzebny jest wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Koszt pieczęci waha się od 15-60 zł.

Ubezpieczenie - ZUS

Ubezpieczenie społeczne w Polsce jest obowiązkowe. Działalność gospodarcza podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, wypadkowemu, rentowemu oraz emerytalnemu. Zgłoszenie do oddziału ZUS właściwemu miejscu zamieszkania przedsiębiorcy powinno nastąpić do 7 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Druki potrzebne do zgłoszenia to ZUS ZFA - zgłoszenie firmy.

Numer NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej otrzymamy po złożeniu wniosku o nadanie go w Urzędzie Skarbowym w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe przedsiębiorcy oraz numer PESEL, a także dane prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. REGON, organ rejestrujący, siedziba oraz formę organizacyjno-prawną.

Podsumowanie

Po wykonaniu wszystkich powyższych urzędowych powinności możemy cieszyć się sukcesem i prężnie rozwijać naszą działalność gospodarczą.