Dokumenty przed wyjazdem do pracy

Decyzja podjęta - wyjeżdżam za granicę do pracy. Jakie dokumenty powinienem przygotować, aby dopełnić wszelkich formalności?

Jednym z podstawowych i najważniejszych kryteriów są 2 dokumenty aplikacyjne, tj. CV oraz list motywacyjny.

CV - życiorys powinien zawierać podstawowe informacje: dane osobowe, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, kwalifikacje i uprawnienia, znajomość języków obcych plus zainteresowania i hobby. Może się zdarzyć również, że pracodawca sam przygotowuje swój format dokumentu aplikacyjnego, który musimy uzupełnić ubiegając się o dane stanowisko pracy.

List motywacyjny - przede wszystkim przedstawiamy w nim motywy, dla których ubiegamy się właśnie o to stanowisko. Co więcej, przedstawiamy w nim siebie jako osobę spełniającą kryteria rekrutacyjne i możemy rozbudować opis swoich umiejętności, zdolności, cech charakteru.

Oprócz powyższych dokumentów powinniśmy przygotować obcojęzyczne wersje świadectw szkolnych i pracy, uprawnienia do wykonywania zawodu, zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz oczywiście dokument tożsamości.

Świadczenia medyczne - karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania z państwowej opieki medycznej za granicą w placówkach działających w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. EKUZ nie uwzględnia leczenia prywatnego.

Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim właściwym do miejsca zamieszkania. Ma określony termin ważności- od 6 do 12 miesięcy. Po upływie terminu ważności trzeba zgłosić się o powtórne wystawienie karty.

Powyższe są podstawowymi formalnościami, których musimy dopełnić przed wyjazdem za granicę.

Podczas procesu rekrutacyjnego możemy spodziewać się innych zaleceń odnośnie uzupełnienia dokumentacji, jednak to już zależy stricte od docelowego pracodawcy.

Dokumenty, które musimy dostarczyć muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Powodzenia!